rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
« strona główna

Warto wymienić również pozostałe historycznie polskie województwa.
Z Królestwem Węgierskim graniczyło niegdyś woj. krakowskie z miastami: Kraków, Nowy Sącz, Żywiec, Biała, Żory, Częstochowa oraz starostwo spiskie z miastami Lubowia i Lewocza. Natomiast na granicy Królestwa Czeskiego znajdowało się woj. sieradzkie z miastami: Sieradz, Radomsko, Wieluń i Piotrków , woj. kaliskie z miastami Kalisz, Gniezno, Nakło.

Z Saksonią graniczyło woj. poznańskie z miastami: Poznań, Wałcz, Szamotuły, Wieluń, Leszno.

Z Księstwem Pomorskim graniczyło natomiast woj. pomorskie z miastami: Gdańsk, Puck, Tczew, Starogard.

Z kolei z Prusami Książęcymi graniczyły:wspomniane wcześniej woj. pomorskie, woj. malborskie z miastami: Malbork, Elbląg, Sztum, woj. chełmińskie z miastami: Chełmno, Grudziądz, Toruń, Radzyń, a ponadto: woj. płockie z miastami: Płock, Wyszogród, Szreńsk, woj. mazowieckie z miastami: Warszawa, Czersk, Wąsosz, Wizna, Ostrołęka, woj. podlaskie z miastami: Drohiczyn, Brańsk, Bielsk, Rajgród, woj. trockie z miastami: Troki, Kowno, Sejny, Grodno. Nie każdy wie, że były w historii takie czasy, że Grodno aspirowało do roli stolicy Rzeczypospolitej! Natomiast położona nad Niemnem metropolia Kowno - była niegdyś nazywana Zaszczytem Rzeczypospolitej! Obecnie dawne woj. trockie jest podzielone między trzy kraje: Polskę, Białoruś i Litwę. Atrakcją miasta Troki jest nadal Pałac Tyszkiewiczów.

Do Księstwa Kurlandzkiego przylegało woj. wileńskie z miastami: Wilno, Brasław, Święciany.
Nie każdy wie, że w czasach panowania króla Zygmunta Augusta Wilno pełniło w pewnym okresie rolę faktycznej stolicy Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Wilno zaczęło na dobre powstawać dopiero w trzeciej dekadzie XIV wieku, gdy książę litewski Giedymin wysłał listy do miast niemieckich z zaproszeniem, aby Niemcy i Żydzi osiedlali się nad rzeką Wilią.
Archeolodzy odkryli wprawdzie, że ludzie żyli na terenie Wilna już w okresie Mezolitu, jednak pierwsza wzmianka o tym mieście jest udokumentowana dopiero w liście Giedymina do papieża Jana XXII doręczonym w 1323roku. Potem już za panowania Olgierda w 1365roku, Krzyżacy splądrowali i podpalili Wilno.
Na mocy Unii w Krewie z 14 sierpnia 1385roku powołano Unię Polsko-Litewską jednoczącą oba państwa poprzez małżeństwo wielkiego księcia Litwy Jagiełły z królem Polski Jadwigą.
Ostatni punkt aktu wydanego w Krewie stanowi:Książę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony królestwa polskiego przyłączyć" .
W konsekwencji już w 1386roku Litwa stała się częścią Królestwa Polskiego. Tego samego roku utworzono tutaj podporządkowaną Gnieznu rzymskokatolicką Diecezję Wileńską, na której czele stanął biskup Andrzej Jastrzębiec. W 1387roku król Polski Władysław Jagiełło zorganizował w Wilnie uroczystości chrztu Litwy i nadał temu grodowi prawa miejskie na prawie magdeburskim. Niewielu historyków pisze o tym, że w rzeczywistości to nadanie praw miejskich odbyło się w starszym od Wilna mieście Merecz (Merkinė), które dziś już praw miejskich nie posiada!
Od czasów utworzenia PRL przemilcza się w podręcznikach historii zapis ostatniego artykułu Unii Krewskiej, natomiast eksponowana jest Unia Lubelska z lipca 1569roku, na mocy której utworzono Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Skrzętnie skrywanym z kolei przez Litwinów jest fakt, że w 1390roku książę Witold w sojuszu z Krzyżakami dokonał agresji na Wilno, paląc miasto i burząc zamek dolny. Został wtedy zamordowany Krygiełło-rodzony brat króla Władysława Jagiełły. Czyżby już wtedy narodziły się w niektórych elitach litewskich sympatie pro-germańskie?
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Władysław Jagiełło bardziej czuł się jednak Polakiem niż Litwinem!
Trzy lata po zwycięstwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło ustanowił województwo wileńskie. Prawa miejskie Wilna potwierdził w 1441roku król Kazimierz IV Jagiellończyk.
Następuje wielki rozwój miasta, powstają liczne cechy rzemieślnicze.
W latach 1503-1522 miasto zostaje otoczone murami obronnymi z 9-ma bramami z najsłynniejszą Bramą Miednicką, zwaną też Ostrą Bramą i 3-ma basztami .

Cudowny Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej jako jednego z najważniejszych atrybutów Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wymaga osobnego omówienia.
Od 1544 roku przebywał w Wilnie ze swoim dworem król Polski Zygmunt II August.
Wtedy, choć tylko przez krótki okres, faktyczną stolicą Polski było Wilno! Czy to tylko tzw. "poprawność polityczna", czy może raczej zwykłe tchórzostwo sprawiają, że współcześnie żaden historyk z tytułem profesorskim lub doktoratem nie naucza na wyższych uczelniach III Rzeczpospolitej, że Polska miała w swojej historii nie trzy, ale cztery stolice, bo najpierw było Gniezna, potem Kraków, następnie Wilno i ponownie Kraków, a dopiero potem Warszawa?!
Miasto Wilno, gdy stało się siedzibą dworu króla Polski Zygmunta II Augusta bardzo się rozwija.
W 1578 roku król Stefan Batory zakłada słynną akademię prowadzoną przez jezuitów - Uniwersytet Wileński.
Miasto staje się bardzo ważnym ośrodkiem myśli naukowej, religijnej i politycznej.

c.d.n.

Rajmund Pollak
2015-03-02 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 516155
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Polska nie może się godzić na zagładę Kresów! Część 4., blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała